Nikad paprenije kobasice (Video)

Šid je proteklog vikenda  po prvi put bio domaćin dve kobasicijade. Obe manifestacije imale su takmičarski karakter. Pobednik Šidske kobasicijade, pod pokroviteljstvom Opštine Šid je porodica Lemaić iz Šida, koja je apsolutni šampion, dok je na Sremskoj kobasicijadi u organizaciji Udruženja “Sremska svinjoklolja i kobasicijada Šid”, apsolutni pobednik Miloš Andrić iz Sremske Rače. Održavanje dve kobasicijade u jednom danu potrvdilo je čaršijske priče da je među organizatorima tradicionalne kobasicijade u Šidu došlo do razmimoilaženja, o čemu akteri manifestacija nisu javno govorili.

Video: https://youtu.be/zZ7Sc7rRLfQ

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: