Ekološki informacioni sistem

Od 31. januara ove godine Ministarstvo za zaštitu životne sredine uvelo je ekološki informacioni sistem , koji se primenjuje na teritoriji cele republike. Putem te aplikacije građani mogu prijave sve probleme iz oblasti zaštite životne sredine: divlje deponije, buku, komunalni otpad, zagađenje vazduha, ali i da prate sve parametre kretanja iz te oblasti. Opštinska inspekcija je u obavezi da reaguje i u roku 7 dana izvesti građane o statusu njihove prijave. Kako sazjameo, za prve dve nedelje februara, u Opštinsku inspekciju stiglo je desetak prijava građana sa teritorije Opštine Inđija.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: