Digitalna spremnost za evropsko učenje na daljinu

Srednja stručna škola „Branko Radičević“Ruma učestvuje u projektu Erasmus+programa sa
kolegama iz Grčke, koja je koordinator, Islanda,Portugala i Belgije. Ranije su se nastavnici i
direktori sastali na Islandu u Reijkjaviku, a sada je obuka održana u Belgiji u Brakelu u sednjoj
stručnoj školi GO! Atheneum Brakel koja se održala od 7. do 12. februara 2022. Ova škola
organizovala je radionice u kojima su nastavnici dobili nove metode učenja na daljinu koje su
primenjive u našem obrazovnom sistemu.Teme na obuci ticale su se 3D štampanja, virtuelnih
kretanja, programskih jezika i dizajniranja odnosno primene digitalnih alata kroz različite projekte.