Stabilna cena derivata

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o ograničenju visine cena naftnih derivata kojom je propisano da  maksimalna maloprodajna cena evro dizela i evro premijuma BMB – 95 iznosi 179 odnosno 171 dinar po litru. Ova odluka doneta je u cilju sprečavanja većih poremećaja i očuvao životni standard stanovništva Republike Srbije, s obzirom da je povećanje cena derivata u prethodnom periodu uticalo na povećanje cena svih drugih roba i usluga.

Sanja Mitrović