Obuka za započinjanje biznisa

Grad Sremska Mitrovica, u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem i Centrom za ekonomsko unapređenje Roma, organizuje Obuku za započinjanje biznisa koja će se održati 22. i 23. februara u prostorijama gradske uprave.

Obuka se organizuje u okviru projekta “Kreiramo mogućnosti za krojenje novog života” koji se implementira kroz program “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”  koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Ciljne grupe obuke su pripadnici romske populacije, nezaposlene žene starije od 55 godina, žene žrtve nasilja – korisnice usluge Sigurne kuće u Sremskoj Mitrovici i radno sposobne osobe sa invaliditetom.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: