Imenovanje članova Izborne komisije (Video)

Novi članovi  Izborne komisije izabrani su na 20. sednici Grada Sremska Mitrovica koja je zakazana po hitnom postupku. Ova odluka doneta je na osnovu Zakona o lokalnim izborima koji je stupio na snagu 8. februara. Zakon o lokalnim izborima je obavezao i lokalne samouprave da usvoje izmene. Od momenta kada zakon stupi na snagu, lokalani parlamenti imaju rok od sedam dana da održe sednice i da na njima donesu novu Odluku o formiranju Gradske izborne komisije.

Na 20 sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica, sa 35 glasova odbornika lokalnog parlamenta, izglasana je Odluka o imenovanju i razrešenju članova izborne komisije u stalnom sastavu Grada Sremska Mitrovica.

Izborna Komisija Grada Sremska Mitrovica sastoji se od predsednika Izborne komisije, zamenika predsednika Izborne komisije, 8 članova i 8 zamenika članova, koji su izabrani od strane lokalnog parlamenta iz redova odborničkih grupa.

Članovi i zamenici članova izborne komisije u stalnom sastavu imenuju se na predlog odborničkih grupa srazmerno njihovoj zastupljenosti u ukupnom broju odbornika koji pripadaju odborničkim grupama, s tim da nijedna odbornička grupa ne može da predloži više od polovine članova i zamenika članova izborne komisije u stalnom sastavu. Pravo je pripalo Odborničkoj grupi ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU sa 44 odbornika, Odborničkoj grupi “Grad za sve nas” sa 11 odbornika i Odborničkoj grupi IVICA DAČIĆ -“Socijalistička partija Srbije (SPS)” sa 6 odbornika,

U IZBORNU KOMISIJU GRADA SREMSKA MITROVICA U STALNOM SASTAVU IMENUJU SE:
PREDSEDNIK: VLADIMIR SANADER, DIPL. PRAVNIK IZ SREMSKE MITROVICE,
ZAMENIK PREDSEDNIKA: DANICA NEDIĆ, DIPL. PRAVNIK IZ ČALME,
1) ČLAN: VERA NIKOLIĆ, DIPL. PRAVNIK IZ MAČVANSKE MITROVICE,
2) ČLAN: JELENA ĐONLIĆ, DIPL. PRAVNIK IZ SREMSKE MITROVICE,
3) ČLAN: VLADIMIR RADOSAVLJEVIĆ, DIPL. PRAVNIK IZ SREMSKE MITROVICE,
4) ČLAN: ALEKSANDRA POPOVIĆ, DIPL. PRAVNIK IZ SREMSKE MITROVICE,
5) ČLAN: ADRIJANA MIŠČEVIĆ, DIPL. PRAVNIK IZ SREMSKE MITROVICE,
6) ČLAN: MILAN NEDELJKOVIĆ, DIPL. PRAVNIK IZ SREMSKE MITROVICE,
7) ČLAN: RAJKO SEKULIĆ, DIPL. EKONOMISTA IZ SREMSKE MITROVICE,
8) ČLAN: SNEŽANA BABIJ, SVRŠENI GIMNAZIJALAC IZ SREMSKE MITROVICE,
SEKRETAR: MILOŠ MIŠKOVIĆ, DIPL. PRAVNIK IZ SREMSKE MITROVICE

Imenovanju novih članova prethodilo je glasanje o razrešenju dosadašnjih članova Izborne komisije. Odluka je usvojena sa 35 glasova za. Grad Sremska Mitrovica ima 68 911 birača upisanih u Jednistveni birački spisak. Lokalni i parlamentarni izbori trebalo bi da budu  raspisani 15. februara, a predsednički izbori 3. marta, a građani bi  na birališta trebali izaći 3. aprila.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=tf5KZhFJ_rM

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: