Izmirenje prve rate poreza na imovinu

Grad Sremska Mitrovica poziva građane da blagovremeno izmire prvu ratu poreza na imovinu koja dospeva na naplatu 14. februara. Ista se uplaćuje u visini četvrte rate iz 2021. godine. Urednim izmirivanjem obaveza građani mogu izbeći obračun kamate ili prinudnu naplatu potraživanja, saopšteno je iz Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj. Savesni poreski obveznici ostvaruju umanjenje od 10%, koje će biti iskazano u prvoj rati poreza na imovinu za tekuću godinu, istaknuto je u saopštenju.

%d bloggers like this: