Besplatan prevoz za pećinačke penzionere

Pećinačka lokalna samouprava u nameri da olakša putavanje starijim licima sa teritorije ove opštine donelo je odluku o odobravanju sredstava iz opštinskog budžeta za finansiranje besplatnog prevoza na teritoriji opštine Pećinci za osobe starije od 65 godina. Davalac usluge, preduzeće “Autoprevoz” iz Pećinaca, izdavaće karte za besplatan prevoz na osnovu dokaza da je određeno lice penzioner (ček od penzije) ili na osnovu lične karte za starije od 65 godina koji nisu penzioneri. Karte će se izdavati u sedištu preduzeća “Autoprevoz” u Pećincima, ulica Jove Neguševića broj 1, I sprat.

Milena Sekulić

%d bloggers like this: