“100 za budućnost” (Video)

Na inicijativu Ministarstva za ljudska i manjinska prava pokrenut je program “Sto za budućnost” sa ciljem da 100 Romkinja iz 30 opština u Srbiji postanu aktivne građanke koje aktivno učestvuju u kreiranju politike koja utiče na Rome.

Cilj  seminara, koji se sastoje od više modula, jeste da se žene Romkinje svih generacija ohrabre i pokrenu na uključenje u sve sfere društvenog života. Kroz vid edukacije, žene Romkinje će tokom trajanja seminara razmenjivati svoja iskustva o tome kako je bilo nekada, a kako je danas kada je u pitanju borba za ženska prava.

Na poslednjoj sednici Vlade Republike Srbije usvojena je Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja od 2022. do 2030. godine. Plan države da poboljša uslove života Roma realizovaće se upravo kroz ovakve radionice na kojima će se između ostalog govoriti i o diskriminaciji Romkinja.

Ovaj projekat ministarstva i kancelarije za inkluziju Roma, podržao je i GIZ , Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9Ogoe1RjfSw

Milena Sekulić