Potpisivanje Protokola o saradnji (Foto + Video)

Protokol o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Novosadskog sajma reguliše saradnju u organizaciji sajmova i sajamskih manifestacija u oblasti privrede i turizma. Dokument su danas potpisali pokrajinski sekretar za privrdu i turizam, dr Nenad Ivanišević, i generalni direktor Novosadskog sajma, mr Slobodan Cvetković.

Saradnja će obuhvatati pružanja informacija privrednicima i preduzetnicima o sajmovima i sajamskim manifestacijama iz oblasti privrede i turizma, rad na obostranoj promociji, kao i organizaciju zajedničkih događaja. Ovim protokolom ide se u susrte i zajedničkim događajima kao što su Sajam preduzetništva 24. i 25. marta, a zatim i Sajam turzma od 17. do 19. novembra.

Video: https://youtu.be/VFQ56q8KJtw

%d bloggers like this: