Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava

Raspisan je konkurs za dodedelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete, a odnosi se na pomoć prilikom rešavanja stambenog pitanja. Konkurs je raspisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a ukupna sredstva koja se dodelju po konkursu su 250 miliona dinara. Rok za prijavu je 21. mart 2022. godine.

Dodatne informacije mopgu se dobiti pozivom na bro 0214874403 ili putem mejla konkursisp@vojvodina.gov.rs.

%d bloggers like this: