XIX sednica Skupštine Opštine Ruma

Danas je održana 19. sednica Skupštine Opštine Ruma. Za dnevni red predloženo je razmatranje 9 tačaka dnevnog reda, ali zbog proceduralne greške 6, 7. i 8. tačka su skinute sa dnevnog reda.

Predložene tačke za razmatranje bile su Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o vodovodu; Predlog Odluke o izmenama i dopunama o Odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda; Predlog odluke o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa opštine Ruma za 2021. godinu; Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Ruma; Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju uslužnog centra uz koridor autoputa E – 70 kod Rume i izbori i imenovanja.

%d bloggers like this: