Stanovanje uz podršku

Predlog Odluke o izmenama i dopunama o pravima građana u oblasti socijalne zaštite usvojen je na nedavnoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica. Prema ovim izmenama, troškove smeštaja korisnika iz drugih opština i gradova sa teritorije Republike Srbije snose njihove lokalne samouprave. Stanovanje uz podršku prvenstveno se obezbeđuje mladim osobama, između 15 i 26 godina, koje po prestanku smeštaja u ustanovi socijalne zaštite ili hraniteljskoj porodici, ne mogu da se vrate u biološku ili srodničku porodicu, niti su u mogućnosti da u tom momentu započnu samostalan život, ali je izvesno da će uz odgovarajuću podršku, moći da i žive samostalno. Usluga stanovanja uz podršku dostupna je najduže dve godine.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: