Plan detaljne regulacije groblja (Foto + Video)

Odluka o planu detaljne regulacije centralnog groblja u Sremskoj Mitrovici izglasana je od strane lokalnog parlamenta na nedavno održanoj sednici Skupštine Grada. Poseban cilj uređenja prostora u obuhvatu Plana  je proširenje centralnog gradskog groblja, a Plan predviđa uvođenje i mogućnosti različitih vrsta sahranjivanja, aleju zaslužnih građana, ali i izgradnju komercijalnih objekata kao i izgradnju krematorijuma.

Video: https://youtu.be/NxqvqdKCOtw

Centralno gradsko groblje u Sremskoj Mitrovici biće prošireno na još 7 hektara. Dosadašnji plan groblja je imao koncept komunalnih sadržaja sa konceptom kombinacije grobnih polja i zelenih površina parkovskog karaktera. Kako je groblje raslo tako je došlo nesklada i Grad je poručio plan detaljne regulacije koji će sada taj koncept održati.

Izgradnja kolumbarijuma, mogućnosti sahranjivanja bez vertikalnih spomen obeležja, rozarijumi, prostori za aleju zaslužnih gradjana i druge sadržaji osavremeniće način ove komunalne delatnosti, ističu nadležni. U planu je i uređenje i proširenje  trga  ispred kapele na centralnom groblju, koji će omogućiti bolje uslove za ispraćaj  građana, kao i izgradnja krematorijuma.

Određeno je i proširenje drenažnog sistema na groblju, proširenje javne rasvete, a poseban apostrof će biti na zelenim površinama i radiće se 60 – 40 posto, navodi se u planu.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: