Odluka o angažovanju revizora

Rumski parlament je dao zeleno svetlo i na predloženu Odluku o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Opštine Ruma za 2021. godinu. Izbor i angažovanje eksternog revizora obaviće se u skladu sa odredbama zakona o javnim nabavkama. Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u “Službenom glasniku opština Srema”.

%d bloggers like this: