Imenovanje dva nova direktora javnih preduzeća (Video)

Na 19. sednici Skupštine Opštine Ruma jedna od tačaka dnevnog reda bila je Predlog rešenja o izborima i imenovanjima na mestu vršioca dužnosti direktora dva Javna preduzeća. Većinom glasova odbornika Skupštine Opštine Ruma usvojena je Odluka da novi vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća “Stambeno” Ruma bude Stojiša Jovanović, a na mesto vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za urbanističko planiranje upravljanje putevima i izgradnju Ruma bude Vladislava Pović.

Video: https://youtu.be/KdTssEdmYbI

Najpre je skupštinskom većinom razrešen dosadašnji vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća “Stambeno”, a potom je izabran novi.  Iz skupštinskog materijala koji je dostavljen odbornicima saznajemo da je novoizabrani Stojša Jovanović, sa diplomom Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu do sada bio: šef Odeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Ruma u periodu od 2017 – 2022; inspektor za drumski saobraćaj u periodu 2016 – 2017; komunalni inspektor od 2014. do 2016. godine i inspektor za drumski saobraćaj od 2013. do 2014. godine.

Na istoj sednici za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za urbanističko planiranje i upravljanje putevima i izgradnju Ruma izabrana je Vladislava Pović, diplomirani inženjer građevine. Iz njene radne biografije izdvajamo delovanje u okviru: Javnog preduzeća “Direkcije za izgradnju Rume” od 2013. do 2017. godine; Opštinske uprave Opštine Ruma u Odeljenju za urbanizam i građenje od 2017. godine; AD Urbisprojekta u Novom Sadu u periodu od 2002 – 2012; D. O. O. Mikom Novi Sad od 2002. do 2012.

Usvajanjem ovog rešenja doprineće se osnaživanju  svrhe pomenutih Javnih preduzeća i potrebe da odgovore očekivanjima građana Rume. Kako je istakao predsednik Skupštine Opštine Ruma od novih rukovodilaca se očekuje da odgovorno i savesno obavljaju povereni posao

Milena Sekulić

%d bloggers like this: