Plan rada “Sirmijum puta”

Plan i program rada Javnog preduzeća “Sirmijum put”, kao i predlog godišnjeg programa održavanja lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, usvojeni su na 19. sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica. Preduzeće “Sirmijum put” ima obavezu održavanja oko 120 kilometara lokalnih puteva i oko 80 kilometara ulica i gradskih saobraćajnica Grada Sremska Mitrovica u letnjem i zimskom periodu.

Sanja Mitrović