Predlog odluke o otpadnim vodama

Lokalni odbornici  opštine Ruma na skupštinskoj sednici koja je zakaza na 2. 2. 2022. sa početkom u 10 časova u Maloj Sali rumskog kulturnog centa, razmatraće o Odlukama i izmenama i dopunama Odluke o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda, poslovima investicione izgradnje, rekontrukcije i održavanja javne, atmosferske i industrijske kanalizacije.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: