“Za nula otpada u Sremskoj Mitrovici”

U Sremskoj Mitrovici je putem inicijative pokrenut projekat formiranja reciklažnog dvorišta, prvog reciklažnog centra ove vrste u Srbiji. Građani Sremske Mitrovice će uskoro besplatno moći da odlože svoj kabasti otpad, koji će dalje ići u reciklažu. Ovaj projekat je nazvan “Za nula otpada u Sremskoj Mirovici”.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: