Sednica Socijalno – ekonomskog saveta Opštine Šid

Uz prisustvo pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, dr Nenada Ivaniševića, održana je konstutivna sednica Socijalno – ekonomskog saveta Opštine Šid. Tom prilikom istaknututo je da uz podršku Sekretarijata dolazi do unapređenja rada i formiranja lokalnih saveta, te da on podržava socijalni dijalog i jača mrežu socijalnih partnera na teritoriji različitih jedinica lokalne samouprave, pa tako i u Opštini Šid.

Formalno postojanje Socijalno – ekonomskog saveta Opštine Šid aktuelno je od 2005. godine, međutim, njihov rad nije ostvarivao svoje pune kapacitete sve do sada, kada u dijalogu sa pokrajinskim i republičkim strukturama stremi ostvarenju punih potencijala u cilju poboljšanja sveopštih socijalno – ekonomskih uslova.

%d bloggers like this: