Zakazana sednica

Naredna sednica Skupštine Opštine Ruma, 19. po redu, održaće se 2. 2. 2022. u 10 časova u Maloj sali Kulturnog centra “Brana Crnčević” u Rumi. Za sednicu je predložen dnevni red koji se sastoji od dve tačke. Prva tačka je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o vodovodu. Namera je da donošenjem ove Odluke bude uspostavljen pravni okvir za održavanje postojećih kapaciteta vodovodne mreže i formiranje njenih novih kapaciteta na teritoriji Opštine Ruma. Druga tačka dnevnog reda je predlog o Odlukama i izmenama i dopunama Odluke o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda. 

Milena Sekulić

%d bloggers like this: