Opština Pećinci pomaže studentima

Opština Pećinci i ove godine nastavlja da ulaže u obrazovanje i da nagrađuje najbolje. Objavljena je odluka o dodeli studentskih stipendija za školsku 2021./2022. godinu i rang liste studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju. 23 studenata sa teritorije opštine Pećinci ostvarilo je pravo na stipendije za tekuću školsku godinu. Pored odluke o stipendijama objavljene su i odluke o regresiranju putnih troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za školsku 2021. 2022. godinu. Pravo na regresiranje putnih troškova ostvarilo je 54 studenata sa teritorije opštine Pećinci. Sredstva namenjena za stipendije i troškove prevoza studenata dodeljuju se iz opštinskog budzeta.

Milena Sekulić