Artiljerijsko gađanje na poligonu u Nikncima

Jedinica vojne pošte Nikinci obaveštava građane da će se izvođenja artiljerijskog opitnog gađanja izvoditi 19. i 20. januara u vremenu od 8 i 30 do 18 časova na poligonu u Nikincima. Vojska najstrože upozorava stanovništvo da je zabranjeno prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i da su pri nailasku na takva zrna, dužni da obaveste organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Ukoliko neko lice pretrpi materijalnu štetu kao posledicu opitnog gađanja u obavezi je da to prijavi Vojnoj pošti 2342 – 8 Nikinci, najkasnije do 28. januara 2022. godine.

%d bloggers like this: