Opština Ruma raspisala konkurs za prijavu za finansiranje projekata iz oblasti kulture

U budžetu Opštine Ruma obezbeđuju se sredstva, za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture koja se raspodeljuju putem javnog konkursa. Pravo učešća na konkursu imaju ustanove i organizacije u kulturi čiji osnivač nije opština Ruma a koje su registrovane na teritoriji Opštine, pojedinci i umetnici koji svoje projekte ostvaruju u partnerstvima sa institucijama, udruženjima i organizacijama na teritoriji Opštine Ruma. Konkurs je namenjen  stvaralaštvu u oblastima muzike, pozorišta, likovne umetnosti, bibliotečko informacione delatnosti,i ostalim kulturnim delatnostima. Prijava na konkurs traje do 26. januara. i podnosi se Komisiji  na pisarnici u Opštinskoj Upravi Opštine Ruma u ul Orlovićeva br 5.

Sanja Mitrović