Siniša Đokić: “Udruženja mogu da računaju na podršku lokalne samouprave”

Udruženja građana sa teritorije pećinačke opštine i ove godine će biti u prilici da apliciraju na konkursu za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Pećinci za programe i aktivnosti udruženja u 2022. godini.

-Opština Pećinci svake godine izdvaja značajna sredstva za finansiranje kvalitetnih programa udruženja. Od dobre saradnje lokalne samouprave i civilnog sektora naši građani mogu imati samo koristi, a udruženja svojim radom, inicijativama i nastupima na najrazličitijim manifestacijama umnogome doprinose boljoj slici naše opštine u javnosti i promovišu našu lokalnu zajednicu širom Srbije, pa i u inostranstvu. Pored toga, mnoga udruženja su čuvari tradicije, kulture i identiteta ovog kraja i zbog toga će uvek moći da računaju na podršku pećinačke lokalne samouprave – poručio je predsednik Opštine Pećinci Siniša Đokić.

Sredstva po ovom konkursu će se dodeljivati u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku dodele sredstava za programe udruženja vezano za određene oblasti. Programi udruženja moraju biti realizovani na teritoriji opštine Pećinci, a troškovi moraju biti opravdani, stvarni i u neposrednoj vezi sa ciljevima udruženja.

Tekst konkursa i obrazac prijave mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Opštine Pećinci u odeljku konkursi.