Podrška za drugorođeno dete (Video)

U cilju podrške roditeljstvu, Opština Inđija od ove godine obezbeđuje jednokratnu novčanu pomoć i za porodice sa drugorođenim detetom. Ova sremska opština, u skladu sa svojom populacionom politikom, beleži i porast nataliteta koji je vidan poslednjih godina. 

Pored podrške za prvo i treće rođeno dete, Opština Inđija od ove godine finansijski stimuliše i rađanje drugog deteta. Pomoć od 50 hiljada dinara dobiće svi roditelji drugog deteta sa teritorije Opštine Inđija.

Stimulativnu populacionu politiku prepoznali su mnogi budući roditelji, pa beležimo i porast nataliteta, kaže Ivana Babin, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti Opštine Inđija.

U merama populacione politike Opština Inđija prati mere donesene na republičkom nivou, rekao je predsednik Opštine Inđija, Vladimir Gak.

Jednokratna novčana pomoć biće isplaćena svim rodteljima koji dobiju prvo, treće, a sada i drugo dete, a u skladu sa finansijskom situacijom i taj iznos biće uvećavan.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dA-dmwAI8lg

Mirjana Stupar