Finansijska pomoć mladima (Video)

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć, a koja za cilj ima smanjivanje svih negativnih efekata aktuelne pandemije virusa COVID – 19. Novčana pomoć koja iznosi 100 evra namenjena je licima starosti od navršenih 16 godina do navršenih 29 godina na dan stupanja pomenutog zakona na snagu. Koliko je interesovanje mladih za  ovu vrstu pomoći, istražuje Sremska

Prijava za 100 evra  pomoći mladima, od navršenih 16 do navršenih 29 godina počinje sledeće nedelje 15. januara i trajaće do 30. januara. Na ovu pomoć ima pravo nešto više od milion mladih, a ova mera podrške države sprovodi se u cilju smanjivanja negativnih efekata aktuelne pandemije virusa.

Mera novčane podrške pojačala je intenzitet rada sektora policijskih uprava koji su zaduženi za izdavanje ličnih dokumenata, s obzirom da ova mera obuhvata  i lica koja su mlađa od 18 godina, a sva maloletna lice sa navršenih 16 godina života, koja imaju  prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije dužna su  da imaju ličnu kartu, koja je jedan od uslova ostvarivanja pomoći.

Prijava se vrši elektronski, preko portala Uprave za trezor, a sam  proces prijavljivanja je jednostavan, saopštio je ministar Siniša Mali, na jučerašnjoj vanrednoj Sednici skupštine Vlade Srbije 

U sklopu mera, bez podnošenja prijave uplata će biti izvršena licima koji su primaoci socijalne pomoći i licima koji su u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Isplate su planirane od 1. februara.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=t-ollikbP-8

Sanja Mitrović