Projekti za osnaživanje žena (Video)

Opština Ruma u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za ravnopravnost polova realizovala je dva važna projekta: “Osavremenjavanje rada Mesne zajednice Klenak – Ljiljan” kroz sticanje novih informatičkih znanja i veština i psihološke radionice sa edukacijom za osnaživanje žena u vreme pandemije virusa Kovid – 19. Radionice su se održale u Domu penzionera u Rumi.

Pripadnice ženskog pola svih starosnih dobi, zaposlene i nezaposlene, tokom dva dana održavanja ovih radionica imale su priliku da usavrše svoje informatičko znanje. Ove radionice, potpuno besplatne, uticale su na poslovni napredak žena, a za najmlađe učesnice projekta, ove radionice delovale su kao podsticaj u daljem obrazovanju.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=-mQgaf8csAI

Milena Sekulić

%d bloggers like this: