Luka u Sremskoj Mitrovici

Tokom protekle godine najavljena je izgradnja lučkog kompleksa u Sremskoj Mitrovici na Savi, kao zajednički projekat Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Agencije za upravljanje lukama.

Ministarstvu za zaštitu životne sredine ponuđen je  zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja i izgradnje luke Sremska Mitrovica, projekta koji bi se prostirao na 14 hektara, planiranog kapaciteta od milion i po tona. 

Luka Sremska Mitorvica je planirana kao koncept otvorene luke sa mogućnošću dodatnog proširenja kapaciteta kako se bude povećavao broj korisnika. Predviđeno je da se prostor podeli na četiri zone za skladištenje različitih proizvoda i poluproizvoda.

Dejana Kovačević