Pola milijarde za unapređenje sela (Video)

U protekloj godini više od pola milijarde dinara je uloženo u putnu infrastrukturu u mitrovačkim selima, rekao je zamenik gradonačelnice Petar Samardžić. Lokalna vlast je, kaže Samardžić, vodila računa o ravnomernom ulaganju u sve krajeve, a uz pomoć viših nivoa vlasti, stekli su se uslovi da se u seoskim sredinama revitalizuju dotrajali putni pravci. Rekonstruisani su putevi u Bešenovu, Radincima, Šuljmu, Manđelosu, Grgurevcima,…

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3sR3r01-C_k

%d bloggers like this: