Raspored rada službi JKP tokom praznika

Javno komunalno preduzeće “Komunalije” Sremska Mitrovica obaveštava građane da 01.,02.,03, i 07.januara neće raditi sledeći Sektori: Sektor Gradska pijaca, Parking servis, Administarcija, Gradsko zelenilo, Zoohigijena, Gradska čistoća, koji neće raditi samo 07.01.2022.god. Sektor Pogrebne Usluge će dežurati tokom praznika, a Sektor Higijena grada radi tokom praznika, smanjenim intenzitetom