Planovi za proširenje vodovodne mreže (Video)

Jedan od najvažnijih ciljeva Javnog komunalnog preduzeća ” Vodovod” u Sremskoj Mitrovici u narednoj godinin jeste proširenje vodovodne mreže i priljučenje svih meštana na sistem distribucije higijenski ispravne vode za piće istakao vršilac dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod” u Sremskoj Mitrovici, Borislav Babić

Video: https://youtu.be/4aiPt1u3a8k

%d bloggers like this: