XLVII sednica Opštinskog veća

XLVII sednica Opštinskog veća Opštine Ruma održaće se danas telefonskim putem sa početkom u 08:30h. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red :

  1. Predlog Rešenja o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 1.403.000,00 dinara
  2. Predlog Rešenja o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 2.606.000,00 dinara
  3. Predlog Zaključka kojim se prenosi ulaganje u kapitalno održavanje objekta za obrazovanje OŠ “Veljko Dugošević” Ruma
  4. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o dodeli sredstava iz budžeta opštine Ruma za programe i projekte iz oblasti sporta od značaja za opštinu Ruma za 2021. godinu
  5. Tekuća pitanja