Rezime godine u stočarstvu (Video)

Pandemija korona virusa kako na celokupnu poljoprivredu tako i na oblast stočarstva nije uticala dobro ove godine, tako da je godinu obeležilo slaba prodaja i niske cene.

Video: https://youtu.be/r3lDZ7sleA4