Praznično radno vreme

U vreme novogodišnjih i božićnih praznika Služba Hitne pomoći pružaće zdravstvene usluge 24 sata. Treća zdravstvena stanica na Savi radiće prvog, drugog trećeg i sedmog januara od 7 časova do 20 časova. Služba za zdravstvenu zaštitu dece – Školski i predškolski dispanzeri radiće prvog, drugog, trećeg i sedmog januara od 7 časova do 20 časova. Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika pružaće se prvog, drugog,trećeg i sedmog januara od 7 do 14 časova.

%d bloggers like this: