Usluga lični pratilac (Video)

Lični pratilac je usluga koja pomaže deci i učenicima sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom, a uslov za ostvarivanje ove usluge je da deca budu upisana u vaspitno obrazovni sistem.  U Sremskoj Mitrovici, ovu uslugu koristi oko 35 korisnika. Roditelji imaju mogućnost da sami odaberu pratioca istakao je načelnik Gradske Uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Dražen Riđošić

Video: https://youtu.be/3Fi1gqEmttY