Poslovanje JP “Srem-gas” u 2021. godini (Video)

Javno  preduzeće “Srem-Gas” Sremska Mitrovica 2021.godinu beleži kao veoma uspešnu, prvenstveno jer je povećan broj korisnika. Broj novih zahteva za priključke, odnosno, novih korisnika ove godine je 450 . Takođe se povećala  količina isporučenog prirodnog gasa. Iz preduzeća ističu da su zadovoljni poslovanjem u ovoj godini, kao i da se  pripremaju za novu 2022.godinu.

Video: https://youtu.be/dwzbs1fq2v8