Sednica veća

46. sednica Opštinskog veća u Rumi održana je telefonskim putem. Na sedmici se izmedju ostalog razmatralo o

  • Predlogu Pravilnika o izmenama i dopunama sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ruma i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ruma.
  • kao i o Predlogu Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Ruma za programe i projekte iz oblasti sporta od značaja za opštinu Ruma

Milena Sekulić