Rad mesnih zajednica

Na narednoj sednici SKupštine Opštine Inđija odbornici loklanog parlamenta razmatraće i izveštaje o radu i planove rada za narednu godinu svih mesnih zajednica sa teritorije Opštine Inđija. Planovi za narednu godinu su ambiciozni, a ulagaće se u putnu infrastrukturu, u opremanje ambulanti, Domova kulture, kao i svih ostalih objekata značajnih za život u seoskim sredinama,