Podneta prva prijava za nepropisno odlaganje otpada (Video)

Nedavno su postavljeni video nadzori na deponijama u Žarkovcu i Klenku a kako je već najavila predsednica Opštine Ruma Aleksandra Ćirić, svi oni koji nepropisno budu bacali smeće biće snimljeni i protiv njih biće podneta krivična prijava.

Video: https://youtu.be/4epDzstVekk

Kako je u Rumi nedavno obećano svi koji se ne budu odgovorno ponašali prema životnoj sredini biće u skladu sa aktuelnim zakonskim normativima i sankcionisani danas je i sprovedeno u praksi, podnošenjem prve prijave protiv lica koje je nepropisno bacalo smeće na deponiji u Žarkovcu, a to je zabeležila kamera iz nedavno postavljenog video nadzora.

Novinarima je saopšteno da je prva krivična prijava protiv NN lica podneta danas od strane predsednice Opštine Ruma nakon što je video nadzor na deponiji u Žarkovcu zabeležio nepropisno odlaganje smeća. Građani Rume smatraju da svako ko nepoštuje zakon i ne vodi računa o svom okruženju mora da snosi posledice za takvo ponašanje. Divlje deponije predstavljaju opasnost po bezbednost i zdravlje ljudi. Kako bi se uveo red u tu oblast, lokalna smaouprava je rešila da deponije uredi, na njima zasadi sadnice, ali i postavi video nadzor, a ovim je potezom je jasno stavila do znanja da je ozbiljna u svojim namerama, rekla je između ostalogAleksandra Ćirić predsednica Opštine Ruma. Posle deponije u Žarkovcu i Klenku i deponija u Putincima biće zatvorena uz postavljen video nadzor.

Milena Sekulić

%d bloggers like this: