Godišnji koncert KUD “Žarkovac” (Video)

Kulturno umetničko društvo “Žarkovac” ovu godinu završilo je svojim 14. godišnjim koncertom u punoj sali Doma kulture u Žarkovcu.

Video: https://youtu.be/nUkR4KVq-I0

Uz dečiji, priprepremni i izvođački ansambl, Anju Tabak koja je pevala izvorne pesme i goste iz Republike Srpske , Kulturno umetničko društvo “Žarkovac” zaokružilo je uspešnu 2021. godinu. U prepunoj sali Doma kulture u Žarkovcu publika je uživala u koncertu koji je pripremljen sa velikom ljubavlju i posvešćenošću svih 80 članova Kulturno umetničkog društva “Žarkovac”. Godišnji koncert rado je podržala i ,lokalna samouprava , što zbog narodne tradicije koju ovo Kulturno umetničko društvo neguje, već i zbog same činjenice da je u seoskim sredinama sve manji broj dece. Uz bogat nastup žarkovačke igračke sekcije i Kulturno umetničkog društva “Cerovica” još jednom je dokazano da su upravo ovakvi događaji stub seskog društvenog života.

Milena Sekulić