5 miliona za pozorište

Za sanaciju pozorišta „Dobrica Milutinović“ u budžetu za 2022. godinu Grada Sremska Mitrovica planirano je 5 miliona dinara. U planu je detaljna rekonstrukcija pozorišta, kako bi se dovelo u reprezentativno stanje, istakao je načelnik za budžet i finansije Grada Sremska Mitrovica Duško Šarosković. 

Sanja Mitrović