Novi video nadzor (Video)

Osnovna škola “Sremski front” u Šidu nalazi se u procesu pokrivanja čitavog objekta video nadzorom. Trenutno je video nadzorom pokrivena unutrašnjost škole, dok se uskoro očekuje pokrivanje video nadzorom svih delova školskog dvorišta. U vezi sa ovim, važno je naglasiti značaj ove investicije s obzirom na brojne mračne delove dvorišta ove škole koji su do sada bili mesta raznih, vanškolskih okupljanja.

Video: https://youtu.be/TsepteXJJEg

%d bloggers like this: