Najava projekata (Video)

Prilikom nedavne posete podsekretarke Sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju I ravnopravnost polova, Diane Milović, Opštini Šid najavljeni su novi projekti ovog sekretarijata koji su samo nastavak onih pređašnjih, a koji su se odnosili na podsticanje nataliteta. Ovom prilikom podsekretarka, Diana Milović, najavila je novi projekat koji će u sebi sadržati podršku rodnoj ravnopravnosti i podsticanju nataliteta.

Video: https://youtu.be/3p7OCtSAosI