Skupština Grada danas o budžetu

O Predlogu Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2022. izjašnjavalo se danas na sednici Skupštine Grada. Podsetimo, predloženi budžet Grada Sremska Mitrovica, za narednu godinu iznosi više od 3,5 milijarde dinara. Prihodi i primanja planirani su i iznosu većem od 3,4 milijarde dinara , planirani rashodi i izdaci iznose 3,4 milijarde dinara a budžetski suficit projektovan je u iznosu nešto višem od 21 milijarde dinara.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: