Identifikacija napuštenog zemljišta (Video)

Ove godine identifikovano je 1.319 parcela napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu u dvanaest jedinica lokalnih samouprava, a takva vrsta analiza sprovodi se u cilju što boljeg korišćenja raspoloživih resursa, privlačenja novih investicija i razvoja poljoprivrednog sektora.

Video: https://youtu.be/CSDkKvLvFbs

Jedinice lokalnih samouprava u kojima su spovedene terenske provere u 2021. godini su: Pančevo, Pećinci, Ljubovija, Krupanj, Sopot, Barajevo, Veliko Gradište, Bojnik, Mali Iđoš, Srbobran, Bačka Topola i Doljevac.

Broj parcela koje su bile predmet terenske provere je 1.806 odnosno 1.572,535 hektara, od kojih je pronađeno 1.319 koje su napuštene ili korišćene na terenu. Analize su pokazale da je u gradskim opštinama Grada Beograda, Pančevu i Velikom Gradištu identifikovano najviše parcela koje mogu da se iskoriste na adekvatan način, dok u Srbobranu nema slobodnih parcela.

Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu sprovodi se u okviru projekta „Jačanje ruralne konkurentnosti i produktivnosti u agrobiznis sektoru“ koji Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede realizuje u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Do sada, nakon tri godine realizacije tog projekta obuhvaćeno je 29 jedinica lokalnih samouprava i identifikovano je preko 2.000 parcela koje mogu pružiti dodatnu mogućnost poljoprivrednicima da prošire ili započnu rad u poljoprivredi, kao i potencijalnim investitorima.

Sveobuhvatna analiza statusa napuštenog zemljišta, trenutnog stanja parcela i važećih propisa u ovoj oblasti pružiće osnov za preporuke za poboljšanje politika koje regulišu upravljanje napuštenim poljoprivrednim zemljištem.

Pravilna iskorišćenost poljoprivrednog zemljišta, predstavlja važan cilj resornih institucija u Republici Srbiji jer zajedno sa valjanim tretiranjem i raspolaganjem zemljišta doprinosi jačanju konkurentnosti poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda.

Procene, koje nisu zadovoljavajuće, pokazuju da svake godine ostane neobrađeno između 200 i 350 hiljada hektara obradivog zemljišta i livada, dok je površina napuštenih pašnjaka znatno veća. Upravo zbog ovakvih podataka, Uprava za poljoprivredno zemljište ulaže svoje postojeće resurse u identifikaciju napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini kao velikog potencijala za privlačenje novih investicija i razvoj poljoprivrednog sektora, pre svega u delu koji se bavi organskom proizvodnjom, ali i pošumljavanjem u svrhu uspostavljanja vetrozaštitnih pojaseva koji štite tlo.