Cene usluga JKP “Standard” (Video)

Na nedavnoj sednici Skupštine Opštine Šid doneta je odluka u vezi sa budućim delovanjima Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ iz Šida u vezi sa cenama pijačnih i vašarskih zakupa i cenama parkinga na teritoriji grada Šida. U vezi sa tim cene zakupa su neizmenjene, dok je povećanje cena parkinga nešto niže od postotka povećanja koje je u skladu sa redovnom godišnjom stopom inflacije.

Video: https://youtu.be/rGjuj-QJOGs

Prema odluci donetoj na sednici Skupštine Opštine Šid cene zakupa pijačnih i vašarskih taksi u narednom periodu biće neizmenjene. Cene zakupa pijačnih usluga, prema rečima korisnika, nisu menjane već nekoliko sezona, a od početka pandemije virusa COVID – 19 za njih su obezbeđene dodatne olakšavajuće okolnosti. Radnici na pijacama su zadovoljni situacijom vezanom za zakup, međutim, kako sami kažu, potražnja za gotovo svim vrstama robe opala je, naročito od početka pandemije. Za razliku od ove odluke, odluka vezana za izmenu cenovnika parkinga na teritoriji Šida naišla je na različite reakcije građana. Rešenje ovog problema građani vide u proširenju kapaciteta parkinga i u renoviranju postojećih. Ipak, ukoliko se na umu ima godišnja stopa inflacije od 6. 6 % koju su ispratili većina javnih komunalnih prduzeća u Šidu, ova pogodnost oličena u povećanju cene parkinga u rasponu od 4. 5 % do 5. 5 % određenim kategorijama biće veoma značajna. Osim ovih unapređenih delovanja, Javno komunalno preduzeće „Standard“ iz Šida planira unapređenje delovanja u vidu pogrebnih usluga, novog ljudstva i nove opreme.

Nikolina Kašterović

%d bloggers like this: