3,6 milijarde dinara za budžet za 2022. godinu (Video)

3,6 miijarde dinara  budžet  je  Grada Sremska, izglasano je na današnjoj Sednici Skupštine Grada.. Budžet za narednu godinu veći je od ovogodišnjeg budžeta za 4%. Planirana su kapitalna ulaganja u školstvo, infrastrukturu kao i projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju i dogradnju blokova u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici.

Video: https://youtu.be/oXalJikiTaU

Budžet za narednu godinu pretežno je razvojni, a deo budžeta predviđen je i  za kako je rečeno, vraćanje  eventualnog kredita za tekuću likvidnost za prva tri meseca. Najviše  sredstava biće uloženo u školstvo, infrastrukturu,  i zdravstvo. Najveće uvećanje sredstava opredeljeno je na funkcionisanje opšte Uprave,planirana su kapitalna ulaganja u školstvo, infrastrukturu kao i projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju i dogradnju blokova u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Budžet za 2022. godinu biće rasterećen i obaveze otplate duga Apoteke, koji je isplaćen u novembru mesecu, tako da od Nove Godine i Apoteka će poslovati bez problema, istakao je Šarošković.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: