Skupština Grada sutra o budžetu

O Predlogu Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica  za 2022. izjasniće se Skupština Grada na sutrašnjoj sednici. Podsetimo, predloženi budžet Grada Sremska Mitrovica, za narednu godinu iznosi više od 3,5 milijarde dinara. Prihodi i primanja planirani su i iznosu većem od 3,4 milijarde dinara , planirani rashodi i izdaci  iznose 3,4 milijarde dinara a budžetski suficit projektovan je u iznosu nešto višem od 21 milijarde dinara.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: