Inđijski većnici ocenjuju novi budžet (Video)

Najvažniji posao u toku godine za javna preduzeća i ustanove je priprema budžeta za narednu godinu. Sva preduzeća od opšteg interesa za građane se trude da isplaniraju investicije koje će biti realizovane i završene u toj budžetskoj godini. Javno preduzeće “Ingas” Inđija planira proširenje gasovodne mreže za oko 15 kilometara. Na poslednjem saastanku Sistema 48, predsednik Opštine Inđija Vladimir Gak izrazio je očekivanja, da će i ove godine planiranje budžetskih sredstava biti precizno i realno. Predlog Odluke o opštinskom budžetu za narednu godinu biće sutra pred inđijskim većnicima, a konačnu reč o opštinskoj kasi za 2022. godinu daće odbornici lokalnog parlamenta na prvoj sledećoj sednici.

Video: https://youtu.be/huX_DKy5Lsg

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: